Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Instytucje Ogłszajace Konkursy (IKO) jak co roku w grudniu mają obowiązek umieszczania tzw. harmonogramów naborów, czyli planowanych w kolejnym roku konkursów jakie zamierzająć ogłosić. Jest to bardzo dobry moment dla inwestorów, aby zaplanować i poprawnie przygotować się o aplikowanie o dotację.

Poniżej harmonogramy naborów na rok 2016 z konkursów centralnych i regionalnych. Zawrówno w jednych i w drugich na rok 2016 są zaplanowane bardzo duże środki finansowe przeznaczone na energetykę odnawialną, w tym fotowoltaikę.

 

Program Infrastruktura i Środowisko


Program Inteligentny Rozwój

 


Program Wiedza, Edukacja, Rozwój


Programy Regionalne

 

Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską.

Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną.

W PO IiŚ 2014-2020 największy nacisk zostanie położony na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej.

 

 

Najważniejszy Priorytet PO IiŚ 2014-2020 dla branży OZE to:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – alokacja z FE 1 828,4 mln euro:

  • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
  • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
  • promowanie strategii niskoemisyjnych,
  • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

Zbuduj z nami swoją instalację fotowoltaiczną, poprowadzimy kompleksowo cały proces inwestycyjny od projektu o montaż i odbiór w zakładzie energetycznym oraz pomożemy przygotować wniosek o dofinansowanie do Program Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Skontaktuj się z nami - udzielimy bezpłatnego doradztwa

 

 

 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 praktycznie w każdym naborze w ramach konkursów przewiduje, także inwesycje w dotyczące zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - tym bardziej iż każdy projekt, który zawiara częśc kosztów przeznaczonych na OZE, dostaje tzw. premię  punktową i zwiększa szanse na dostanie dofinansowania.

Z naszej strony na bieżąco przygotowujemy dla naszych klientów projekty w ramach PROW, zarówno wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak i typowo związane z rolnictwem.

W ramach oferty dotyczacej opracowania Wniosku o dotację oraz Biznes Planu, klient otrzymuje wsparcie dotyczące przygotowanie wniosku o płatność rozliczającego dotację i wsparcie w przeprowadzeniu zasady konkurencyjności, która jest obligatoryjna w bieżącym okresie programowania.

Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dla  poszczególnych zadań operacji, w przypadku, gdy wartość zadania przekracza 20 tys. zł netto, jest wymogiem obligatoryjnym. W ramach umowy zapewniamy przeprowadzanie postępowań ofertowych zgodnie z Zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 w niezbędnym zakresie, tj:
- przygotowanie i upublicznienie zapytania ofertowego,
- nie udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo,
- informowania o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert,
- właściwego dokumentowania przebiegu postępowania ofertowego,
- niestosowania dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu,
- nadzór nad niewprowadzaniem niedozwolonych zmian w umowie z wykonawcą.


Wnioskodawca wraz z wnioskiem o płatność (rozliczającym dotację) ma obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji potwierdzającej wyboru wykonawcy usługi/dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkować uznaniem przez ARIMR, całości lub części wydatków za wydatki niekwalifikowane.

Bieżące informacje o naborach w ramach PROW 2014-2020 dostępne są na stronie: www.arimr.gov.pl

Zapraszamy do współpracy

 

Leasing instalacji fotowoltaicznych do doskonała propozycja dla firm, chcących sfinansować taką instalację.

Leasing posiada przewagę nad kredytem bankowym jeśli chodzi o tarczę podatkową. W przypadku korzystania z leasingu operacyjnego korzystający obniża podstawę opodatkowania poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu następujących wydatków:

    czynsz inicjalny
    rata leasingowa
    opłaty manipulacyjne
    prowizje
    koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Ze względu na możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wymienionych powyżej wydatków dla większości przedsiębiorców leasing operacyjny jest podatkowo korzystniejszy od leasingu finansowego.
Natomiast w przypadku leasingu finansowego korzystający obniża podstawę opodatkowania o zaliczone do kosztów uzyskania przychodu:

    odpisy amortyzacyjne
    ratę leasingową jedynie w części odsetkowej
    koszty użytkowania przedmiotu leasingu np.: konserwacja, energia, paliwo, ubezpieczenie itp.

Ze względów podatkowych ta forma leasingu może być korzystniejsza od leasingu operacyjnego dla firm opodatkowanych ryczałtem. W tej sytuacji bowiem decydującej roli nie odgrywa możliwość zaliczenia całości raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów, gdyż w tej formie opodatkowania wysokość kosztów nie wpływa na podstawę opodatkowania.

Leasing to z pewnością najbardziej efektywny sposób na pozyskanie środków finansowych na inwestycje. Często korzystniejszy niż kredyt. Jednak często, nie znaczy, że zawsze. Okazać się bowiem może, że zbyt krótki okres trwania umowy będzie niekorzystny z punktu widzenia ochrony podatkowej. Aby móc w pełni wykorzystać korzyści płynące z leasingu, w naszych kalkulacjach musimy wziąć pod uwagę dwa dodatkowe parametry. Są to: wartość środka trwałego oraz okres, na jaki podpisujemy umowę leasingową. Okazuje się bowiem, że nie zawsze krótki czas trwania umowy, w którego trakcie spłacamy nasze zobowiązania, jest dla nas korzystny z punktu widzenia ochrony podatkowej.

Firma nasza podpisała umowę generalną z jedną z firm leasingowych, która zdecydowała się leasingować nasze instalacje fotowoltaiczne dla naszych klientów.

 

Zachowania ekologiczne cały czas zyskują na znaczeniu. Poza wpływem na środowisko naturalne, wpływają także na ekonomię i oszczędności z tym związane.

Dlatego też, rząd Polski, a także Komisja Europejska za pośrednictwem instytucji publicznych uruchamia szereg instrumentów finansowych wspierających działania proekologiczne, zachęcając do inwestycji w odnawialne źródła energii.

Wśród szeregu mechanizmów finansowych wspierających inwestycje w tym obszarze można wyróżnić preferencyjne kredyty oferowane przez Bank Ochrony Środowiska czy Agencję Rozwoju Przemysłu. Poza tym istnieje szereg funduszy współfinansujących projekty z obszaru ochrony środowiska realizowane przez instytucje publiczne czy prywatne, co znacznie obniża koszty takich inwestycji.

Dlatego też, w naszym zespole jest współpracujący Ekspert z dziedziny pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Unijnych, Funduszy Norweskich oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który chętnie udzieli Państwu pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu pod inwestycje proekologiczne.

Współpracujemy także z Doradcą specjalizującym się w pozyskiwaniu preferencyjnych kredytów przeznaczonych na inwestycje w odnawialne źródła energii.