Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 praktycznie w każdym naborze w ramach konkursów przewiduje, także inwesycje w dotyczące zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) - tym bardziej iż każdy projekt, który zawiara częśc kosztów przeznaczonych na OZE, dostaje tzw. premię  punktową i zwiększa szanse na dostanie dofinansowania.

Z naszej strony na bieżąco przygotowujemy dla naszych klientów projekty w ramach PROW, zarówno wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak i typowo związane z rolnictwem.

W ramach oferty dotyczacej opracowania Wniosku o dotację oraz Biznes Planu, klient otrzymuje wsparcie dotyczące przygotowanie wniosku o płatność rozliczającego dotację i wsparcie w przeprowadzeniu zasady konkurencyjności, która jest obligatoryjna w bieżącym okresie programowania.

Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, zgodnie z zasadą konkurencyjności, dla  poszczególnych zadań operacji, w przypadku, gdy wartość zadania przekracza 20 tys. zł netto, jest wymogiem obligatoryjnym. W ramach umowy zapewniamy przeprowadzanie postępowań ofertowych zgodnie z Zasadami konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 w niezbędnym zakresie, tj:
- przygotowanie i upublicznienie zapytania ofertowego,
- nie udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo,
- informowania o warunkach udziału w postępowaniu oraz kryteriach oceny ofert,
- właściwego dokumentowania przebiegu postępowania ofertowego,
- niestosowania dyskryminacyjnych warunków udziału w postępowaniu,
- nadzór nad niewprowadzaniem niedozwolonych zmian w umowie z wykonawcą.


Wnioskodawca wraz z wnioskiem o płatność (rozliczającym dotację) ma obowiązek dostarczenia pełnej dokumentacji potwierdzającej wyboru wykonawcy usługi/dostawy zgodnie z zasadą konkurencyjności. Nie zastosowanie się do powyższego będzie skutkować uznaniem przez ARIMR, całości lub części wydatków za wydatki niekwalifikowane.

Bieżące informacje o naborach w ramach PROW 2014-2020 dostępne są na stronie: www.arimr.gov.pl

Zapraszamy do współpracy