Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

 

W dniu 03 października 2013 r
w Legionowie odbyło się  seminarium poświęcone fotowoltaice

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

W dniu  16.08.2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. promowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie ustawą dodaje ona m.in. przepisy regulujące wytwarzanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zasady przyłączania tych instalacji do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z założeniami ustawy promowane będą instalacje w modelu off-grid, czyli takie instalacje, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca i wykorzystanie jej na potrzeby własne (przedsiębiorstwa/domu) a w przypadku powstawania ewentualnych nadwyżek – sprzedaż do sieci energetycznej. Taki model systemu instalacji fotowoltaicznej jest najbardziej efektywnym systemem redukcji kosztów energii elektrycznej i może przyczynić się znacznie do obniżenia kosztów stałych prowadzonej działalności/gospodarstwa domowego.

Seminarium poświęcone było omówieniu rodzajów instalacji systemów fotowoltaicznych stanowiące doskonałe źródło wiedzy dla tych, którzy noszą się z zamiarem wybudowania własnej instalacji fotowoltaicznej (na dachu domu/przedsiębiorstwa) z nastawieniem na obniżenie własnych kosztów energii elektrycznej oraz zarabianie na energii słonecznej, dzięki wygenerowaniu nadwyżek.

 

 

relacja z seminarium cz. 1

 

relacja z seminarium cz. 2

 

Organizatorem seminarium była firma Konsulto s.c.

 

 

Patronat nad seminarium objął
Instytut Organizacji i Zarządzania "ORGMASZ"

Jeśli jesteś osobą pełną energii, lubisz nowe wyzwania i kontakt z ludźmi – dołącz do nas !

Z nami będziesz miał możliwość zdobycia nowych umiejętności, wiedzy z zakresu fotowoltaiki i bilansowania mocy.

Poszukujemy ludzi chętnych na nowe wyzwania, z pasją do nauki i pracy w innowacyjnej branży jaką jest fotowoltaika, mile widziane także panie lubiące wiedzę techniczną i innowacje.

Zostań naszym współpracownikiem, a nasz zespół profesjonalnych szkoleniowców dołoży wszelkich starań, aby wspólnie z nami odnosić sukcesy.

Aktualnie poszukujemy osób z powiatów:

- legionowskiego,
- nowodworskiego,
- płońskiego,
- ciechanowskiego,
- pułtuskiego,
- wyszkowskiego,
- wołomińskiego,

Jeżeli jesteś spoza ww. powiatów, również zgłoś się do nas, możesz zostać naszym przedstawicielem w swojej okolicy.

Wymagania: mobilność, chęć zdobycia wiedzy z zakresu fotowoltaiki i bilansowania mocy (podczas 2 dniowego szkolenia), dostęp do internetu.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą prosimy o kontakt, podając nr telefonu i miejscowość oraz krótką charakterystykę siebie, pod adresem adres:

w tytule pisząc "współpraca"

 

Własna elektrownia słoneczna

 

Koszt każdej instalacji fotowoltaicznej jest uzależniony od jej posadowienia, wielkości instalacji, zainstalowanej mocy oraz rodzaju podłoża. Dlatego dla oszacowania kosztów inwestycji należy określić wyżej wymienione parametry.

Dlatego też, zapraszamy potencjalnych inwestorów na spotkanie naszym przedstawicielem, celem oszacowania koszt budowy instalacji fotowoltaicznej wraz możliwością jej sfinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Umów się na spotkanie z naszym przedstawicielem telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

EN GROUP
ul. Regulska 75
02-495 Warszawa - Ursus

Warszawa (woj. Mazowieckie)              +48 609-437-218

Jabłonka (woj. Małopolskie)                   +48 669-620-703

Jasło (woj. Podkarpackie i Lubelskie)     +48 691-493-676

 

 

 

Komisja Europejska pozywa Polskę i Cypr do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy jest zapewnienie 20 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w UE do roku 2020. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do dnia 5 grudnia 2010 r.

Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia naszych celów w zakresie energii i klimatu do 2020 r. Z tego względu bardzo istotne jest, aby przepisy w zakresie energii odnawialnej były stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Odnawialne źródła energii stanowią odpowiedź na problemy w zakresie globalnej zmiany klimatu, europejskiego wzrostu gospodarczego i bezpieczeństwa dostaw, powiedział Günther Oettinger, europejski komisarz ds. energii.

W przypadku Polski Komisja proponuje dzienną karę pieniężną w wysokości 133 228,80 euro. Dla Cypru Komisja proponuje dzienną karę pieniężną w wysokości 11 404,80 euro.

Zaproponowane kary uwzględniają czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Trybunał przychyli się do wniosku Komisji, oba państwa będą musiały płacić dzienne kary pieniężne od dnia wydania wyroku do dnia zakończenia pełnej transpozycji. O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych zadecyduje Trybunał.

Komisja odniosła się do kwestii braku transpozycji dyrektywy i wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia w styczniu 2011 r., a do Cypru w listopadzie 2011 r. Uzasadnioną opinię przesłano Polsce w marcu 2012 r., a Cyprowi w czerwcu 2012 r. Pomimo tych działań wymienione państwa członkowskie nadal nie dokonały transpozycji.

Komisja analizuje również sytuację w pozostałych państwach członkowskich, do których skierowała wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie w związku z brakiem transpozycji dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. W związku z tym w ciągu najbliższych miesięcy Komisja może wystąpić do Trybunału z kolejnymi sprawami.

Źródło: Komisja Europejska 2013 - treść komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wniosku o nałożenie kary finansowej na Polskę za niewdrożenie unijnej dyrektywy o OZE

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest postrzegany głównie jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska oraz zwiększające bezpieczeństwo energetyczne kraju. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy polska elektroenergetyka oparta jest w około 90 % na węglu, w związku z czym zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest niezwykle istotne. Wymaga zaznaczenia, że rozwój energetyki odnawialnej opierać się będzie przede wszystkim na generacji rozproszonej, która jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, a tym samym istotnie poprawia bezpieczeństwo energetyczne i redukuje emisję gazów cieplarnianych.


Aktualnym dokumentem strategicznym w zakresie rozwoju energetyki państwa jest Polityka energetyczna Polski do 2030 r., uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. Jednym z priorytetów tej strategii jest zapewnienie osiągnięcia przez Polskę w 2020 r. co najmniej 15% udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu energii finalnej brutto. Zobowiązanie osiągnięcia powyższego celu wynika bezpośrednio z dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, zwanej dalej „dyrektywą 2009/28/WE”. Należy także wyjaśnić, że Minister Gospodarki opracowuje politykę energetyczną państwa co 5 lat, zatem w kolejnej perspektywie dokument ten uwzględniać będzie zmiany w kierunkach promowania rozwoju wykorzystania OZE, wypracowane w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Źródło: uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 04.10.2012