Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Wśród inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, farma fotowoltaiczna jest najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu. Proces inwestycyjny w farmę fotowoltaiczną jest zdecydowanie mniej skomplikowany niż w tak popularne farmy wiatrowe, co więcej od momentu podjęcia decyzji przez inwestora o budowie farmy fotowoltaicznej do jej ukończenia wystarczy kilka miesięcy, a w przypadku inwestycji w farmę wiatrową, postawienia wiatraków z kompletowaniem całej wymaganej dokumentacji trwa do 6 lat.
Zaletą budowy farmy fotowoltaicznej jak brak konieczności uzyskania zgód środowiskowych oraz duża przewidywalność produkcji i to niezależnie czy świeci słońce czy jest zachmurzenie, ponieważ farmy te wykorzystują zjawisko światła rozproszonego.

 

Etapy procesu inwestycyjnego w farmę fotowoltaiczną:

1. Wybór Lokalizacji

Wybór właściwego miejsca pod budowę farmy fotowoltaicznej, to pierwsze wyzwanie któremu trzeba sprostać. Taka działka musi posiadać możliwości postawienia instalacji opartej o konstrukcje wbijaną do ziemi, a także posiadać miejsce podłączenia do sieci. Inwestor zaczyna budowę farmy na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym, jak wiemy w praktyce nie ma jednolitej polityki gmin w tym temacie.  Najlepiej wybierać działki, dla których nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, a ich lokalizacja mieści się w niedużej odległości od GPZ-tu (Głównego Punktu Zasilania). Przyjmuje się, że każdy 1 MW instalacji fotowoltaicznej zajmuje ok 2 ha powierzchni gruntu.
Z instalacji o mocy 1 MWp, możemy uzyskać około 1,2 mln kWh energii. Przy założeniach projektu ustawy o OZE, że dla farm posadowionych na gruncie o ww. mocy z gwarantowaną stawką 0,989zł za 1W wynika, iż roczny szacowany przychów inwestora wyniesie ok. 1,18 mln zł rocznie (1,20 mln kWh x 0,987 zł [za kWh] = 1,18 mln zł/rok)

2. Projekt koncepcyjny

By móc rozpocząć inwestycję w elektrownię słoneczną, nasz teren, działka musi posiadać warunki przyłączeniowe do zakładu energetycznego. Otrzymanie takich warunków daje gwarancję na możliwość podłączenia do sieci i sprzedaż wyprodukowanej energii. Dlatego przy składaniu wniosku do energetyki wymagany jest szereg różnych dokumentów, na podstawie których tworzy się konkretną konfigurację, opartą o parametry urządzeń mających posłużyć do budowy farmy fotowoltaicznej. Na projekt koncepcyjny składają się specyfikacje urządzeń(panele, inwertery, dataloger itp.), wizualizacje elektrowni w danym położeniu, opis inwestycji i wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Jest to bardzo istotny dokument dzięki któremu będziemy mogli także, ubiegać się o dofinansowanie z unijnych funduszy, bądź starać się o kredyt na realizacje inwestycji


3. Warunki przyłączenia

Lokalizacja wybrana pod inwestycję musi dawać możliwość przyłączenia do sieci wskazanej wielkości instalacji. Do niskiego napięcia można zazwyczaj wpiąć do kilkudziesięciu kW. Do średniego napięcia bezpośrednio za pomocą transformatora do kilku MW. Przy większych mocach (kilka - kilkanaście MW) konieczne jest poprowadzenie linii do GPZ, co znacząco podnosi koszty instalacji, często powodując brak ekonomicznych podstaw do realizacji inwestycji. Mimo, iż energetyka ma obowiązek podłączenia każdej instalacji OZE, to jednak dana linia może nie mieć już żadnych wolnych mocy a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie. Z tego względu nie zawsze mając słup na działce, możliwe będzie przyłączenie instalacji. Finalnym potwierdzeniem możliwości przyłączenia jest uzyskanie warunków przyłączenia i wniesienie zaliczki 30 zł/kW. Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata.

4. Koncesja

Jeśli inwestor posiada prawa do ziemi i warunki przyłączeniowe dla swojej działki, terenu, powinien postarać się o uzyskanie koncesji. Taką koncesję przyznaje Urząd Regulacji Energetycznej po złożeniu wniosku i załączenia istotnych dokumentów. Na początek zależy nam na otrzymaniu promesy, czyli przyrzeczenia wydania koncesji.  Jest to etap mało skomplikowany i zdecydowanie mniej problematyczny do osiągnięcia, w porównaniu np.  z warunkami przyłączeniowymi.

5.  Budowa

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej. Należy pamiętać by odpowiednio w czasie zgrać wszystkie etapy, od zamówienia elementów elektrowni, wykonania robót ziemnych, montażu instalacji do podłączenia całego okablowania z siecią. Przy wielkościach inwestycji 1- 10 MW zainstalowanej mocy, czas budowy to kilka – kilkanaście tygodni. Konieczne wydaje się zadbanie o nadzór i serwis takiej inwestycji, której roczne utrzymanie będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami finansowymi w tym zakresie.

6. Ostatni Krok

Uzyskanie Koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu zielonymi certyfikatami i uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez energetykę to ostatnie działania, jakie musi wykonać inwestor zanim zacznie cieszyć się pracą swojej elektrowni.

źródło: solaris18.blogspot.com