Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Instalacje domowe

Zacznij zarabiać na energii słonecznej! Wybudujemy Ci na dachu Twojego domu własną mikroelektrownię słoneczną, dzięki której będziesz mógł sprzedawać energię elektryczną i na niej zarabiać, a Twoje rachunku za prąd zmaleją do zera ... więcej

Firmowe instalacje

Posiadasz firmę, magazyn, hurtownię, a może sklep ? Zwiększ swoje zyski, zacznij wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżki będziesz mógł sprzedać po cenach gwarantowanych do sieci energetycznej Twojego zakładu ... więcej

Służebność przesyłu to ograniczone prawo rzeczowe, które zapewnia uprawnionemu (przedsiębiorcy przesyłowemu np. Zakładowi Energetycznemu) tylko ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy (nieruchomości), na których przedsiębiorca przesyłowy wybudował swoje urządzenia . Do urządzeń tych należą, zgodnie z art.49 § 1 kodeksu cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne,które nie są częścią składową gruntu lub budynku (cudzego), na którym zostały usytuowane (wybudowane), a są własnością przedsiębiorstwa przesyłowego.

Służebność przesyłu wprowadzona została nowelizacją kodeksu cywilnego z 3 sierpnia 2008. Powodem wprowadzenia służebności przesyłu była chęć uregulowania dotychczas wątpliwego stanu prawnego odnośnie posadowienia urządzeń przesyłowych na gruntach prywatnych właścicieli nieruchomości. Nowelizacja miała za zadanie stworzyć podstawy regulacji stosunków prawnych pomiędzy zakładami przesyłowymi a właścicielami nieruchomości, na których linie energetyczne, gazowe czy inne linie przesyłowe oraz urządzenia tych linii zostały posadowione.

Kolejnym przyświecającym ustawodawcy celem było ułatwienie procesu inwestycyjnego w sieci przesyłowe, ponieważ zgodnie z regulacjami wprowadzonymi nowelizacją służebność przesyłu może zostać ustanowiona również w odniesieniu do planowanych dopiero linii przesyłowych. Dla przedsiębiorstw przesyłowych jest to o tyle istotne, że planując nowe inwestycje mogą mieć w zasadzie pewność, iż nawet w przypadku braku zgody właścicieli na których terenach inwestycja ma być prowadzona, będą mogły one ustanowić taką służebność w postępowaniu sądowym i niejako przymusowo nanieść konieczne urządzenia przesyłowe. Taka regulacja zakończyła więc okres w którym budowa nowych inwestycji z łatwością mogła być blokowane lub skutecznie utrudniana przez poszczególnych właścicieli, których działki znajdowały się na linii przebiegu sieci przesyłowej, jak również pozwalała na legitymizację działań zakładów przesyłowych. Oczywistą zasadą jest natomiast, iż za ustanowienie służebności właścicielom wynagrodzenie się należy i odpowiadać ono powinno, zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego, faktycznej wartości takiego prawa, co w praktyce znalazło swoje odzwierciedlenie w dyskontowaniu wartości przyszłych czynszów dzierżawnych właściwych dla zajmowanej części nieruchomości.

Przepisy wprowadzające instytucje służebności przesyłu określają zasady i zakres w jakim przedsiębiorca przesyłowy może korzystać z cudzej nieruchomości, wskazując, że instytucja ta znajduje właściwość w przypadku posadowienia lub planu posadowienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych, a więc wszystkich konstrukcje i instalacji tworzących linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

Nowelizacja wskazała, iż służebność przesyłu ustanowiona powinna być w drodze umowy zawartej bezwzględnie w formie aktu notarialnego pomiędzy przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielami nieruchomości, na którym znajdują się lub mają w przyszłości znajdować się urządzenia przesyłowe. Zgodnie z dyspozycją zawartą w nowelizowanych przepisach, umowa ustawiająca służebność przesyłu powinna szczegółowo określać zakres czynności, które zakład przesyłowy może dokonywać wobec tejże nieruchomości. Elementarną zaś zasadą jest, iż umowa powinna jednoznacznie regulować wysokość wynagrodzenia za służebność oraz zasady jego płatności.

W przypadku braku woli zawarcia umowy służebności przesyłu przez jedną ze stron lub też nierozwiązywalnego sporu odnośnie warunków takiej umowy służebności,  możliwe jest również ustalenie służebności przesyłu w postępowaniu sądowym. W takiej sytuacji o ustanowieniu służebności oraz zasadach jej realizacji, w tym również wysokości i zasadach wypłaty wygrodzenia, orzeka sąd.

Odnośnie ustalania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu ustawodawca nie ustanowił żadnych szczególnych zasad, dlatego też należy przyjąć, iż wynagrodzenie to powinno być ustalone w oparciu o wartość faktyczną prawa. W praktyce biegli rzeczoznawcy a za nimi sądy przyjęli - nie bez licznych wątpliwości - że właściwym odniesieniem dla ustanowienia wynagrodzenia za służebność przesyłu będzie wysokość rynkowych czynszów dzierżawnych właściwych dla nieruchomości, obszar zaś dla którego czynsz ten jest oszacowany powinien odpowiadać - nie bez wyjątków - obszarowi określonemu przez samą linię przesyłową, jej urządzenia i strefy technologiczne, ochronne lub strefy bezpieczeństwa.

Wprowadzenie służebności przesyłu dało w perspektywie mocne narzędzie do realizacji celów inwestycyjnych przedsiębiorstwom przesyłowym - przede wszystkim energetycznym, gazowym, wodociągowym i telekomunikacyjnym - zapewniając jednocześnie słuszne odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości na których powstać mają linie przesyłowe, jak również dając nadzieję tym właścicielom na których nieruchomościach znajdują się już naniesione w czasach PRL urządzenia przesyłowe, na właściwa rekompensatę.

ODSZKODOWANIA ZA SŁUPY ENERGETYCZNE, LINIE TELEFONICZNE, GAZOCIĄGI, WODOCIĄGI, ect,

 

  • Odszkodowanie dotyczy każdego rodzaju słupów energetycznych - stalowych, betonowych, drewnianych zlokalizowanych w dowolnym miejscu nieruchomości
  • Odszkodowanie należy się także, jeżeli na działce nie ma posadowionego słupa energetycznego, ale nad działką przechodzą linie energetyczne.
  • Odszkodowanie należy się za każdy rodzaj instalacji zlokalizowany na prywatnej nieruchomości - za słupy energetyczne, linie kablowe w ziemi, gazociągi, wodociągi, linie ciepłownicze, kanalizacje, linie telekomunikacyjne, instalacje przesyłu pary, ect.
  • Odszkodowanie należy się za okres 10 lat wstecz oraz opłaty przez kolejne 10 lat do przodu
  • Wykonujemy bezpłatnie wycenę przyszłego odszkodowania, tak aby klient mógł ocenić czy warto podejmować próbę uzyskania służebności przesyłu

Jednak, nie zawsze wartość odszkodowania i ustanowienia służebności jest adekwatne na do kosztów jakie musimy ponieść na ich uzyskanie. Z naszego doświadczenia wynika, iż próg opłacalności:
- w przypadku działki rolnej, wartość rynkowa m2 naszej działki musi wynosić minimum 25-30 zł/m2,
- w przypadku działki budowlanej lub inwestycyjnej,
wartość rynkowa m2 naszej działki musi wynosić minimum  80 zł/m2

w innym przypadku koszty dochodzenia odszkodowania zazwyczaj przewyższają wartość samego odszkodowania

 

PODEJMIJ KROKI PRAWNE - SKORZYSTAJ Z PRAWA DO USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU DLA SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI

{QuickForm id=2}

 

 

 

 

Bardzo często, weryfikując działki naszych klientów pod planowaną instalację fotowoltaiczną, farmę fotowoltaiczną na gruncie, spotykamy się z nieuregulowaną kwestią prawną odnośnie bezprawnego użytkowania gruntów naszych klientów przez przedsiębiorców przesyłowych (zakłady energetyczne, operatorów gazociagów przesyłowych, przedsiębiorstwa komunalne, ect).

Dlatego też, chcemy podkreślić, iż każdy właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą, z której nie korzysta (sieci przechodzące przez działkę przeznaczone dla innych odbiorców) ma prawo ubiegać się o odpłatne ustalenie tzw. służebności przesyłu. Przedsiębiorca przesyłowy, właściciel sieci nie może odmówić ustalenia tego prawa. Zgodnie z przepisami prawnymi właściciele nieruchomości mogą ubiegać się także o opłaty za lata poprzednie, jeżeli nie wyrazili zgody na bezpłatne korzystanie z przestrzeni nieruchomości.

Najczęstszym przykładem są sieci przesyłowe operatorów sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Nasza firma poza doradztwem energetycznych w zakresie bilansowania mocy i budowy instalacji fotowoltaicznych, zajmuje się również pomocą prawną w zakresie uzyskiwania wynagrodzeń (pot. odszkodowań) za bezprawne użytkowanie działek przez przedsiębiorstwa przesyłowe.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w powyższym zakresie, współpracujemy z najlepszymi radcami prawnymi specjalizującymi się w powyższej materii.

Wielu właścicieli gruntów, przez które przebiega infrastruktura przesyłowa nigdy nie dochodziła swoich praw, są też tacy którzy podjęli pierwsze kroki, ale zostali zniechęceni, czy to przez zakłady energetyczne, znajomych czy nawet prawników, którzy zazwyczaj zajmują się inną dziedzina prawa.

Przedsiębiorstwom przesyłowym, bardzo wygodnie i korzystnie pod względem finansowym, jest zniechęcanie właścicieli nieruchomości do dochodzenia swoich praw, wmawiając im, że i tak nie mają szans, że infrastruktura przesyłowa uległa zasiedzeniu, ew. proponują ugody proponując "śmieszne" odszkodowania.

Nie jest to zgodne z prawdą, zgodnie z wyrokami sądów - pierwsze zasiedzenia infrastruktury przesyłowej zaczną pojawiać się dopiero w 2019 roku, a biorąc pod uwagę, iż sprawy dot. ustanowienia służebności przesyłu trwają od 1 roku do 1,5 roku, już teraz należy podjąć kroki w celu ustanowienia służebności przesyłu na swoich działkach.

Przedsiębiorstwa przesyłowe czerpią bardzo duże dochody z przesyłu energii, wystarczy spojrzeć na własną fakturę za energię elektryczną, połowa kosztów na fakturze to koszty przesyłu, cześć tych zysków czerpią kosztem osób przez których działki przebiega ich infrastruktura przesyłowa, a które nie mają ustanowionej służebności przesyłu z takim przedsiębiorstwem przesyłowym, co więcej wartość ich działek jest znacznie niższa niż rynkowa, właśnie  powodu ww. infrastruktury.

Zgłoście nam słupy energetyczne bądź inne elementy infrastruktury przesyłowej znajdujące się na Państwa nieruchomości. Nasi eksperci zajmujący się dochodzeniem wynagrodzeń, odszkodowań w ustanawianiu służebności przesyłu skontaktują się z Państwem.

 

Jako jedyni w Polsce bezpłatnie wyceniamy, na podstawie zgłoszonej nam nieruchomości, wysokość roszczenia o jakie klient może się starać od przedsiębiorstwa przesyłowego.

Jednak, nie zawsze wartość odszkodowania i ustanowienia służebności jest adekwatne na do kosztów jakie musimy ponieść na ich uzyskanie. Z naszego doświadczenia wynika, iż próg opłacalności:
- w przypadku działki rolnej, wartość rynkowa m2 naszej działki musi wynosić minimum 25-30 zł/m2,
- w przypadku działki budowlanej lub inwestycyjnej,
wartość rynkowa m2 naszej działki musi wynosić minimum  80 zł/m2

w innym przypadku koszty dochodzenia odszkodowania zazwyczaj przewyższają wartość samego odszkodowania

 

  {QuickForm id=2}